MKC

O ustanovi

Multimedijalni kulturni centar ustanova je za organizaciju i produkciju kulturnih i umjetničkih programa u područjima vizualne, filmske i glazbeno-scenske umjetnosti, koja u svom radu njeguje i promiče intermedijalnost, interdisciplinarnost, multimedijalnost, eksperiment i inovacije.

Rad MKC-a temelji se na ideji otvorene ustanove; uz produkciju vlastitog programa, ustanova predstavnicima nezavisne kulturne scene omogućava  prostor za rad i prezentaciju te surađuje s drugim ustanovama, udrugama i kreativnim pojedincima/kama u koprodukcijskim projektima i inicijativama.

MKC u svojim izložbenim, filmskim, izvedbenim i diskurzivnim programima ima za cilj predstaviti što relevantniji i raznovrsniji presjek suvremene umjetničke i kulturne prakse te pružati sustavnu podršku za održivi razvoj vizualnih, filmskih i glazbeno-scenskih projekata te se dugoročno bavi uspostavljanjem boljih uvjeta i okvira za vidljivost suvremene umjetnosti u Splitu. Osim što svoju misiju ostvaruje organizirajući i producirajući likovno-izložbene, izvedbene (plesne, kazališne, glazbene), filmske i druge programe, MKC Split organizira i različite programe koji otvaraju javni dijalog (izdavaštvo, tribine, predavanja, prezentacije i razgovori). 

Kroz promociju umjetnika/ca i umjetničkih kolektiva iz cijele Hrvatske, MKC sustavno radi na podizanju vidljivosti i važnosti prostora Doma mladih u kontekstu jedinstvenog i važnog objekta u kulturi u Hrvatskoj.

POVIJEST USTANOVE I DOM MLADIH

Utemeljen 1998. godine kao gradska ustanova u kulturi koja njeguje istraživački i interdisciplinarni pristup u radu, MKC do 2005. godine djeluje u zgradi nekadašnje Stare bolnice, nakon čega seli u zgradu Doma mladih gdje preuzima ulogu upravitelja zgrade čiji je upravitelj i danas.

Gradnja Doma mladih, tadašnjeg Doma socijalističke omladine, impozantne zgrade zamišljene kao višenamjenski koncertno-kazališni prostor, započela je 1974. godine, uoči Mediteranskih igara u Splitu 1979., ali je prekinuta te je objekt ostao nedovršen i bio neiskorišten i prazan sve do devedesetih godina prošlog stoljeća.

Umjetnici i aktivisti zauzeli su Dom mladih 1994. godine inicijativom “Art Squat” koja je zamišljena kao višednevni prezentacijski program tadašnje nezavisne kulturne scene Splita. Trajanje programa produljeno je s inicijalnih nekoliko dana na nekoliko mjeseci, nakon čega se iduće dvije godine u zgradi odvijaju povremeni radionički programi, kazališne probe i ilegalni partyji. Grad Split 1996. godine osniva Kulturno središte mladih (KSM), ustanovu koja preuzima upravljanje prostorom Doma mladih do 2005. godine i dolaska MKC-a u zgradu. Tijekom godina djelovanja KSM-a, u 2001. godini osnovana je Koalicija udruga mladih (KUM) umrežavanjem većine tada aktivnih udruga, a koja te iste godine useljava u prostor podruma Doma mladih u kojem djeluje i danas.

SUDIONIČKO UPRAVLJANJE

U Domu mladih danas djeluju brojne organizacije civilnog društva, koristeći prostore Doma redovito ili povremeno. MKC kontinuirano surađuje s Platformom Doma mladih, zagovaračkom platformom koja u prostoru Doma djeluje od 2012. godine, na unapređenju postojećeg modela suradnje i upravljanja Domom mladih.

MKC, osim obavljanja poslova vezanih za funkcioniranje i održavanje zgrade Doma, tehničke podrške programskim aktivnostima i osiguranja objekta, kao upravitelj zgrade pruža podršku stalnim i povremenim korisnicima ostvarivanjem programskih suradnji, kao i pružanjem prostora za produkciju i prezentaciju aktivnosti. Tako su prostori Razred, Trokut, Beton kino, Amfiteatar i Galerija u potpunosti dijeljeni prostori dostupni rezervaciji za programe koji su u skladu s programskim profilom Doma mladih. Sve informacije vezane uz rezervacije pojedinog prostora, kao i kalendari dostupnosti te tehnički opisi prostora dostupni su na poveznici. MKC također, na godišnjoj razini, objavljuje javne natječaje za likovno-izložbeni program. 

U posljednjih pet godina, prostore u Domu mladih za provedbu programa koristilo je preko 120 različitih korisnika, među kojima su predstavnici nezavisne i institucionalne kulturne i umjetničke scene iz Splita i Hrvatske te individualni korisnici/e (umjetnici/e, novinari/ke, glazbenici/e…), od čega 18 stalnih korisnika radi i boravi u zgradi.

Ideja poticanja programskih suradnji sadržana je u želji da se prostorni resursi, kao i znanja i vještine, međusobno koriste i dijele u svrhu programske diversifikacije, ali i poboljšanja radnih uvjeta korisnika prostora Doma te osiguravanja uvjeta i prilika za rad i razvoj brojnih kulturno-umjetničkih aktera na lokalnoj i regionalnoj razini.

Iako u ulozi upravitelja zgrade, Multimedijalni kulturni centar prvenstveno je i sâm korisnik prostora Doma i aktivni akter na kulturnoj i umjetničkoj lokalnoj i nacionalnoj sceni te je kao takav, iako formalno ustanova, blizak organizacijama koje djeluju u Domu, a koje se također bave suvremenom umjetničkom produkcijom, prezentacijom i diskurzivnim programima. Razvijanje modela sudioničkog upravljanja Domom mladih nužan je korak da bi prostor postao još otvoreniji novim korisnicima te demokratičniji u donošenju odluka i kao takav ispunjavao svoju misiju i viziju društveno-kulturnog centra kao mjesta odgovornog upravljanjem i korištenjem javnih resursa.

TIM I KONTAKTI

MKC Split / Dom mladih
Ulica slobode 28, Split
t: + 385 – (0)21 – 346 – 065

v.d. ravnateljica
Stefana Došen
razred@mkcsplit.hr
t: + 385 – (0)99 – 734 – 3232

Pomoćnica ravnatelja za programski razvoj, promidžbu i marketing
mr.sc. Dubravka Kukoč
dubravka.kukoc@mkcsplit.hr

Voditeljica likovno-izložbenog programa
mr.sc. Jasna Gluić
jasna.gluic@mkcsplit.hr

Voditelj filmskog programa
Joško Jerončić
josko.jeroncic@mkcsplit.hr

Stručna suradnica scenskog programa
Nela Sisarić
nela.sisaric@mkcsplit.hr

Tajnica ravnatelja
Jasmina Samaluk
jasmina.samaluk@mkcsplit.hr
mkcsplit@mkcsplit.hr

Kućni majstor-domar
Joško Lovrić
domar@mkcsplit.hr

Tehničar
Ivor Koren,  Zoran Zaklan
tehnika@mkcsplit.hr
t: + 385 – (0)99 – 341 – 4455

Dokumenti

EU PROJEKTI

Dan po dan

Mladi u kulturi online

2021, Mar 24 -
 2022, Mar 24

GDZ

Gradimo Dom zajedno

2018, Dec 1 -
 2020, Nov 30