MKC

O ustanovi

Multimedijalni kulturni centar ustanova je za organizaciju i produkciju kulturnih i umjetničkih programa u područjima vizualne, filmske i glazbeno-scenske umjetnosti, koja u svom radu njeguje i promiče intermedijalnost, interdisciplinarnost, multimedijalnost, eksperiment i inovacije.

Rad MKC-a temelji se na ideji otvorene ustanove; uz produkciju vlastitog programa, ustanova predstavnicima nezavisne kulturne scene omogućava  prostor za rad i prezentaciju te surađuje s drugim ustanovama, udrugama i kreativnim pojedincima/kama u koprodukcijskim projektima i inicijativama.

MKC u svojim izložbenim, filmskim, izvedbenim i diskurzivnim programima ima za cilj predstaviti što relevantniji i raznovrsniji presjek suvremene umjetničke i kulturne prakse te pružati sustavnu podršku za održivi razvoj vizualnih, filmskih i glazbeno-scenskih projekata te se dugoročno bavi uspostavljanjem boljih uvjeta i okvira za vidljivost suvremene umjetnosti u Splitu. Osim što svoju misiju ostvaruje organizirajući i producirajući likovno-izložbene, izvedbene (plesne, kazališne, glazbene), filmske i druge programe, MKC Split organizira i različite programe koji otvaraju javni dijalog (izdavaštvo, tribine, predavanja, prezentacije i razgovori). 

Kroz promociju umjetnika/ca i umjetničkih kolektiva iz cijele Hrvatske, MKC sustavno radi na podizanju vidljivosti i važnosti prostora Doma mladih u kontekstu jedinstvenog i važnog objekta u kulturi u Hrvatskoj.

POVIJEST USTANOVE I DOM MLADIH

Utemeljen 1998. godine kao gradska ustanova u kulturi koja njeguje istraživački i interdisciplinarni pristup u radu, MKC do 2005. godine djeluje u zgradi nekadašnje Stare bolnice, nakon čega seli u zgradu Doma mladih gdje preuzima ulogu upravitelja zgrade čiji je upravitelj i danas.

Gradnja Doma mladih, tadašnjeg Doma socijalističke omladine, impozantne zgrade zamišljene kao višenamjenski koncertno-kazališni prostor, započela je 1974. godine, uoči Mediteranskih igara u Splitu 1979., ali je prekinuta te je objekt ostao nedovršen i bio neiskorišten i prazan sve do devedesetih godina prošlog stoljeća.

Umjetnici i aktivisti zauzeli su Dom mladih 1994. godine inicijativom “Art Squat” koja je zamišljena kao višednevni prezentacijski program tadašnje nezavisne kulturne scene Splita. Trajanje programa produljeno je s inicijalnih nekoliko dana na nekoliko mjeseci, nakon čega se iduće dvije godine u zgradi odvijaju povremeni radionički programi, kazališne probe i ilegalni partyji. Grad Split 1996. godine osniva Kulturno središte mladih (KSM), ustanovu koja preuzima upravljanje prostorom Doma mladih do 2005. godine i dolaska MKC-a u zgradu. Tijekom godina djelovanja KSM-a, u 2001. godini osnovana je Koalicija udruga mladih (KUM) umrežavanjem većine tada aktivnih udruga, a koja te iste godine useljava u prostor podruma Doma mladih u kojem djeluje i danas.

SUDIONIČKO UPRAVLJANJE

U Domu mladih danas djeluju brojne organizacije civilnog društva, koristeći prostore Doma redovito ili povremeno. MKC kontinuirano surađuje s Platformom Doma mladih, zagovaračkom platformom koja u prostoru Doma djeluje od 2012. godine, na unapređenju postojećeg modela suradnje i upravljanja Domom mladih.

MKC, osim obavljanja poslova vezanih za funkcioniranje i održavanje zgrade Doma, tehničke podrške programskim aktivnostima i osiguranja objekta, kao upravitelj zgrade pruža podršku stalnim i povremenim korisnicima ostvarivanjem programskih suradnji, kao i pružanjem prostora za produkciju i prezentaciju aktivnosti. Tako su prostori Razred, Trokut, Beton kino, Amfiteatar i Galerija u potpunosti dijeljeni prostori dostupni rezervaciji za programe koji su u skladu s programskim profilom Doma mladih. Sve informacije vezane uz rezervacije pojedinog prostora, kao i kalendari dostupnosti te tehnički opisi prostora dostupni su na poveznici. MKC također, na godišnjoj razini, objavljuje javne natječaje za likovno-izložbeni program. 

U posljednjih pet godina, prostore u Domu mladih za provedbu programa koristilo je preko 120 različitih korisnika, među kojima su predstavnici nezavisne i institucionalne kulturne i umjetničke scene iz Splita i Hrvatske te individualni korisnici/e (umjetnici/e, novinari/ke, glazbenici/e…), od čega 18 stalnih korisnika radi i boravi u zgradi.

Ideja poticanja programskih suradnji sadržana je u želji da se prostorni resursi, kao i znanja i vještine, međusobno koriste i dijele u svrhu programske diversifikacije, ali i poboljšanja radnih uvjeta korisnika prostora Doma te osiguravanja uvjeta i prilika za rad i razvoj brojnih kulturno-umjetničkih aktera na lokalnoj i regionalnoj razini.

Iako u ulozi upravitelja zgrade, Multimedijalni kulturni centar prvenstveno je i sâm korisnik prostora Doma i aktivni akter na kulturnoj i umjetničkoj lokalnoj i nacionalnoj sceni te je kao takav, iako formalno ustanova, blizak organizacijama koje djeluju u Domu, a koje se također bave suvremenom umjetničkom produkcijom, prezentacijom i diskurzivnim programima. Razvijanje modela sudioničkog upravljanja Domom mladih nužan je korak da bi prostor postao još otvoreniji novim korisnicima te demokratičniji u donošenju odluka i kao takav ispunjavao svoju misiju i viziju društveno-kulturnog centra kao mjesta odgovornog upravljanjem i korištenjem javnih resursa.

TIM I KONTAKTI

MKC Split / Dom mladih
Ulica slobode 28, Split
t: + 385 – (0)21 – 346 – 065

v.d. ravnateljica
Stefana Došen
razred@mkcsplit.hr
t: + 385 – (0)99 – 734 – 3232

Pomoćnica ravnatelja za programski razvoj, promidžbu i marketing
mr.sc. Dubravka Kukoč
dubravka.kukoc@mkcsplit.hr

Voditeljica likovno-izložbenog programa
mr.sc. Jasna Gluić
jasna.gluic@mkcsplit.hr

Voditelj filmskog programa
Joško Jerončić
josko.jeroncic@mkcsplit.hr

Stručna suradnica scenskog programa
Nela Sisarić
nela.sisaric@mkcsplit.hr

Koordinatorica programa
Sanja Grbin
sanja.grbin@mkcsplit.hr

Tajnica ravnatelja
Jasmina Samaluk
jasmina.samaluk@mkcsplit.hr
mkcsplit@mkcsplit.hr

Kućni majstor-domar
Joško Lovrić
domar@mkcsplit.hr

Tehničar
Ivor Koren,  Zoran Zaklan
tehnika@mkcsplit.hr
t: + 385 – (0)99 – 341 – 4455

Dokumenti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Plan javne nabave za 2017. godinu
Plan javne nabave za 2018. godinu
Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave građevinskih radova na adaptaciji uredskog prostora na etaži T5 Doma mladih u Splitu
TROŠKOVNIK građevinskih radova dopuna
Poziv za ponudu za uređenje južnog stepenište
TROŠKOVNIK radova – južno stepenište i ulaz
Plan javne nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2020. godinu
Rebalans plana nabave za 2020. godinu
Plan javne nabave za 2021. godinu
Rebalans plana nabave za 2021. godinu
Plan javne nabave za 2022.
Izmjene plana javne nabave za 2022. godinu
Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluga izrade revizije (izmjene i dopune) glavnog projekta objekta Doma mladih u Splitu
Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji uredskog prostora na etaži T4 Doma mladih u Splitu
Troškovnik građevinsko-zanatskih radova
Plan javne nabave za 2023. godinu
Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave informatičke opreme 2023.
Troškovnik nabave informatičke opreme
Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave audiovizualne opreme 2023.
Troškovnik nabave audiovizualne opreme
Izmjena plana javne nabave za 2023. godinu
Poziv za dostavu ponude za izradu analize i sistematizacije radnih mjesta u MKC-u
Troškovnik usluge izrade analize i sistematizacije radnih mjesta MKC-a
Poziv za dostavu ponude za rasvjetnu opremu 2023. 
Troškovnik rasvjetne opreme MKC-a
Izjava o nepostojanju sukoba interesa SD-MKC
Plan javne nabave za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponude za usluge digitalnog oglašavanja 2024.
Troškovnik usluge digitalnog oglašavanja 2024.
Poziv za dostavu ponude za rasvjetnu opremu 2024.
Troškovnik rasvjetne opreme MKC-a 2024.
Poziv za dostavu ponude za audio-vizualnu opremu 2024.
Troškovnik audio-vizualne opreme MKC-a 2024.
Izmjene Plana nabave za 2024.
Poziv za usluge izrade snimka postojećeg stanja poslovnih prostora i izrade prostorno-programske analize 2024.
Troškovnik usluge snimanja
Poziv za uslugu izrade projektne dokumentacije za zahvat minimalnog uređenja četrnaest poslovnih prostora s pripadajućim troškovnicima
Troškovnik dokumentacija zamjenski prostori


EU PROJEKTI

Dan po dan

Mladi u kulturi online

2021, Mar 24 -
 2022, Mar 24

GDZ

Gradimo Dom zajedno

2018, Dec 1 -
 2020, Nov 30