Izdavaštvo

Goran Škofić:
PREKIDI
Izdavač: MKC
Za izdavača: Joško Jerončić
Suizdavači: MSU Istre i Milieu, Bern
Urednici: Branka Benčić
Koncepcija kataloga: Goran Škofić, Branka Benčić, Ivan Klisurić
Autori tekstova: Branka Benčić, Antun Maračić, Mladen Lučić
Prijevod: Mirta Jurilj, Marina Miladinov, Graham McMaster
Lektura i korektura: Julija Gracin, Lada Ledić, Graham McMaster
Fotografije: Goran Škofić
Grafičko oblikovanje: Ivan Klis
Papir: Arctic Volume White 150 g
Tisak: Tiskara Zelina d.o.o.
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 20 € , poštarina unutar Hrvatske besplatna
Godina: 2015
ISBN: 978-953-7344-04-7
Publikacija je rezultat suradnje Milieu u Bernu, Multimedijalnog kulturnog centra u Split i Muzeja suvremene umjetnosti Istre u Puli na izložbi The Interruptions održanoj u listopadu, studenome i prosincu 2015. godine u istoimenim galerijskim prostorima.