Arhiva

lis 24
 - stu 7
 , 2023.
Blažek / Šurlin:
Taking measures
GALERIJA MKC /DOM MLADIH
IZLOŽBA
Otvorenje, utorak 24.10. u 19h
Organizacija: MKC Split
MIRAN BLAŽEK diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine te 2012. godine završio poslijediplomski studij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani. Radi kao docent na Odsijeku za vizualne i medijske umjetnosti pri Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

JOSIP ŠURLIN studirao je u klasi prof. Gorkog Žuvele te 2017. godine diplomirao slikarstvo pod mentorstvom prof. Viktora Popovića i prof. Neli Ružić. Od 2020. godine radi kao asistent na Odsijeku za slikarstvo pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.
Izložba Taking Measures istražuje višestruke aspekte prostora, od fizičkih dimenzija do simbolike i socijalnih implikacija. Autori, Miran Blažek i Josip Šurlin, suočavaju se s prostorom kao višedimenzionalnim entitetom koji nadilazi samu fizičku prisutnost. Za njih, prostor nije samo prazna ekspanzija, već složen skup odnosa, mjera, percepcija i simbolike. Analizom problematike autori izlaze iz okvira tradicionalnog razumijevanja pojma i pomiču se prema aktualnim filozofskim i društvenim pitanjima. Riječ je o kolaborativnom umjetničkom projektu unutar kojeg kroz radove multimedijalnog karaktera, kombiniraju različite prostorne konstrukcije s osnovnim likovnim elementima. Koncepcija izložbe dotiče se pitanja čovjekovog odnosa prema prostoru, prvenstveno kroz fizičke elemente njegove mjere, potom u proširenom, kulturološkom i egzistencijalnom smislu, obuhvaća elemente slobode, straha i eskapizma.

(iz predgovora, Ana Bratić)

Većina aktualnih radova i jednog i drugog autora ukorijenjena je u likovnosti srodnoj „specifičnim objektima“, kako „polovicu ili više od polovice najbolje umjetnosti“ sredinom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća opisuje Donald Judd. Ogledni primjeri toga na ovoj izložbi su Blažekova serija 1/6 monokrom i Šurlinov „slika-objekt“ pod nazivom Pelvis, odnosno hibridi što sadrže formalne elemente slike i skulpture. No, specifičnost Blažekovih i Šurlinovih vlastitih objekata i instalacija (većina izloženih radova zapravo je „nešto između“ tih kategorija, pri čemu je njihova „instalativnost“ određena postavom objekata) proizlazi iz priklanjanja postmodernističkoj reinvenciji objektnosti iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, odnosno u konceptualnom upisu ili pronalaženju „ljudskog“ sadržaja u formi koja ga je naizgled lišena.

(iz predgovora, Božo Kesić)