Arhiva

 , 2000.
Baričević Marina:
Erotika u umjetnosti
GALERIJA MKC
IZLOŽBA

Kustosica: Marina Baričević

Organizacija: MKC
Osim tradicionalnih aktova i crteža ekspresivne snage, izložba okuplja djela u kojima je vidljivo odstupanje od tradicionalnih aktova i crteža ekspresivne snage.

Čvrljak, Diminić, Jančić, de Karina, Zdarilek, Mijić, Mačukatin, Čular, Bakaliža, Kipke, Lapuh, Majkus, Milić, Franković, Sokolić, Stipanov, Švrljuga, Janjić-Jobo, Kauzlarić-Atač, Labaš, Skračić, Šercar, Šutej