Arhiva

 , 2008.
Oki Dan:
Posljednji Super 8 mm film
GALERIJA MKC
IZLOŽBA

Organizacija: MKC
Izložbu čine interaktivna video instalacija (arhiva od stotinjak uglavnom dokumentarnih, osobnih zapisa na danas prevaziđenom 8mm filmskom formatu uz ukupno 10 pripadajućih audio kanala) te dvije nijeme trokanalne video instalacije. Osammilimetarski filmovi telekinirani su te algoritamski isprogramirani od strane autora u participatornu kinematografsku bazu podataka.Paralelno postoji linaearno kronološki dio baze podatake te onaj organiziran u tagovima (u 28 grupa sličnog sadržaja).

Rad je - kao što kaže sam umjetnik, posveta jednom od najljepših medija pokretne slike, ali i svojevrstan pokušaj sistematizacije vlastitog privatnog i prefesionalnog života.