Arhiva

 , 2011.
Međunarodna izložba - Vrijeme nakon
GALERIJA MKC
IZLOŽBA

Kustosice: Emanuela Santini, Sabina Salamon, Lara Badurina

Organizacija: MKC i galerija Kortil Rijeka
Međunarodna izložba „Vrijeme nakon“ predstavlja recentne radove mladih umjetnika iz Hrvatske i Velike Britanije odabranim putem javnog natječaja te po pozivu.

Ania Bas (London), Lara Badurina (Rijeka), Anna Baker (London), Justine Blau (London), Rachael Allen (Newcastle Upon Tyne), Maša Bajc (Čakovec), Anna Chapman (Edinburgh), Corinne Felgate (London), Zdravko Horvat (Zagreb), Ksenija Jurišić (Slavonski Brod), Yoon Jung Kim (London), Stefano Katunar (Rijeka), Pippa Koszerek (London), Mirna Kutleša (Rijeka), Maja Marković (Zagreb), Ruth Martindale (London), Emanuela Santini (Rijeka), Davor Sanvincenti (Pula), Dario Smetiško (Zagreb), Marijana Stanić (Zagreb), Sonia Paco-Rocchia (London), Melita Sorola-Staničić (Rijeka), Davorka Tumpić (Pazin), Dawn Woolley (Cardiff) i Tom Walker (London).