Arhiva

 , 2011.
Marušić Klif Ivan :
Između frekvencija / Zvuk-objekt V
GALERIJA MKC
IZLOŽBA

Organizacija: MKC
Instalacija ambijentalnih oznaka referira se na povijesno tehnološki kontekst video medija, kao i na dosadašnji autorov umjetnički opus. U radu izostaje konkretan zvuk, no prisutan je budući da je modifikacija slike direktno njime kontrolirana. Rad bi se ukratko mogao nazvati „velikim analognim video sintisajzerom izašlim iz renesansne radionice majstora mehaničkih orkestriona“.