Arhiva

 , 2011.
Judita
AMFITEATAR
PREDSTAVA

Organizacija: C4M, Uzgon, MKC
Predstava je rezultat bliskog kontakta i udruženja kreativnih snaga pojedinaca i udruga koji dugi niz godina rade na autorskim projektima na području kazališne umjetnosti u Splitu. Režiju predstave potpisuje Hrvoje Cokarić, dramaturgiju Srečko Kosovel, koreografiju Nela Sisarić, scenografiju Milena Meštrović, kostime Nevena Cokarić Brstilo, a glazbu C Bastard i Ruzina Frankulin. Judita je Nataša Pavlov, Holofern Franko Bušić, Juditin muž Boris Kadin i vojnici Nino Bokan i Renato Vidaković.