Arhiva

 , 2007.
Čelić Alen:
Hotel Memorial
AMFITEATAR
PREDSTAVA

Organizacija: MKC
Autorska predstava glumca i pantomimičara Alena Čelića iznikla je na iskustvima i estetici fizičkog teatra. Predstava sadrži četiri tematska fragmenta priče, a svaki dio kao osnovu ima scensko igračku dosjetku koja se pretače bilo u događaj, bilo u gradnju određenog karaktera. Naoko tematski odvojeni fragmenti na koncu se spajaju u trilerski zaokruženu cjelinu, «arenu podsvjesnih želja» koja bi se dala protumačiti i kao slijed postaja na putu odrastanja. Među misterioznim protagonistima na sceni pojavljuje se i daska za glačanje, tajna kolekcija parfema Ginger Rogers, duh Bruce Leeja i Dražena Petrovića, Garry Cooper i ostali heroji mladosti…..