Arhiva

 , 1998.
Bože sačuvaj:
Retrospektiva „DO JAJA“
GALERJA MKC
IZLOŽBA

Organizacija: MKC
Bože sačuvaj su duhom, svjetonazorom i rockerskim korijenima bliži anarhoidnoj kompjutorskoj fotomontaži Feralovih autora ili pak karikatura/komentarima lucidnog Srečka Puntarića Felixa nego li dizajnerima smještenim na prestižnim agencijskim adresama. Potpisuju cinične i otrovne komentare hrvatskog svagdana; jezičave dijagnoze stanja u hrvatskom duhovnom parteru. Dijeleći feralovsku ili Feliksovu sklonost za neočekivane jukstapozicije ili “srastanja” nespojivoga (prastari trik “spajalica” kojima se postiže efekt gega –bezgrešno funkcionira!) Uršić i Kuk drsko i bezpoštedno pljuju svoju neuljepšanu istinu – bez obzira na “profil” naručioca – ravno u oči.