Povijest

O objektu Doma mladih

Dom mladih nedovršeni je kulturni centar nastao početkom 80tih godina. Od vremena nastanka do danas dijelovi prostora koriste se za kulturno-umjetničke programe, u više ili manje organiziranom obliku, u neadekvatnim, a nekad i opasnim uvjetima. U posljednjih 8 godina pokrenuto je sustavno uređivanje prostora i uspostavljanje kulturne scene koja je njegov korisnik. Koncept centralno organizirane građevine sa fokusom na jednoj pozornici zamijenjen je logikom multimedijalnom sklopu sastavljenom od niza produkcijskih i prezentacijskih prostora. Koncept velike javne ustanove u kulturi sa velikim brojem zaposlenih i stalnim ansamblom, kao dominatnim korisnikom zgrade, zamijenjena je hibridnim modelom koji se oslanja na brojne inicijative koje u različitim režimima provode svoje programe, koriste prostor i preuzimaju odgovornost za funkcioniranje centra ili njegovih dijelova. Ovaj inovativni model prostora-organizacije-programa u kulturi razvija se uz podršku grada Splita, koji je vlasnik zgrade.

Potencijali, ambicije i izrađeni planovi i projekti upućuju na potrebu da se kreira napredni centar za suvremenu kulturu i umjetnost. Centar je po definiciji usmjeren mlađoj populaciji, ali i široj publici i umjetnicima  kojima treba mjesto za stvaranje i doživljavanje novijih oblika umjetničkog i kulturnog izražavanja i s njima povezanih društvenih dinamika.

Prostor Doma mladih vlasništvu Grada Splita, kojim upravlja Multimedijalni kulturni centar, već sada koristi veliki broj udruga i institucija. Ovakav tip otvorene institucije mijenja postojeće stručne prakse djelovanja prema novim oblicima rada te omogućava razvoj partnerstva i suradnje s civilnim društvom i uspostavlja dijalog između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

U tijeku je izrada strateškog plana Doma mladih, a koja će se temeljiti na hibridnom modelu koji se oslanja na brojne inicijative koje u različitim režimima provode svoje programe, koriste prostor i preuzimaju odgovornost za funkcioniranje centra ili njegovih dijelova. Naglasak će biti na inovativnom suradničkom modelu rada u samom upravljanju i partnerstvima unutar Doma mladih, kako bi se pružila prostorna, organizacijska, programska i financijska platforma za stvaranje, sudjelovanje, korištenje i doživljavanje suvremene i napredne umjetnosti i kulture i sa njima povezanih društvenih procesa, cjeloživotnog obrazovanja i socijalnog uključivanja. Na takav način bi se Dom mladih afirmirao kao produkcijsko i prezentacijsko središte suvremene kulture i umjetnosti, suvremeni društveno – kulturni centar, s visokom razinom kvalitete umjetničke produkcije, širokim utjecajem na kulturnu sferu grada i regije, te bi postao akter na međunarodnoj sceni naprednih kulturnih centara.

Također, Projekt rekonstrukcije i revitalizacije Doma mladih u Splitu uvršten je na listu Regionalnih razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije između 50 projekata, a recentno je uvršten i na A listu Pilot-programa “Prostori (su)djelovanja” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, sa opisom  «visoka razina spremnosti dionika za zajednički rad na gradskom društvenom/društveno-kulturnom centru uz zadovoljavanje većine ostalih uvjeta», te je izgledan niz mogućih izvora financiranja u kontekstu stvaranja Društvno-kulturnog centra za građane Splita ali i za širu regiju.

X