Misija i vizija

Ciljevi i rezultati

Misija Doma mladih je pružiti prostornu, organizacijsku, programsku i financijsku platformu za stvaranje, sudjelovanje, korištenje i doživljavanje suvremene i nepredne umjetnosti i kulture i sa njima povezanih društvenih procesa.

Vizija Doma mladih je afirmirati se kao produkcijsko i prezentacijsko središte suvremene kulture i umjetnosti , sa visokom razinom kvalitete umjetničke produkcije,  širokim utjecajem na kulturnu sferu grada i regije i postati akter na međunarodnoj sceni naprednih kulturnih centara.

Opći cilj projekta je razvoj kulturne infrastrukture, poboljšanje uvjeta za rad kulturnih institucija, neprofitnih organizacija u svrhu vrednovanja i poticanja kulturnog stvaralaštva s posebnim naglaskom / usmjerenjem na suvremene oblike kulturnog stvaralaštva, kao i poticanje cjeloživotnog obrazovanja i socijalne uključenosti.

Konačni rezultat je završen proces rekonstrukcije, uređenja i opremanja iznimnog javnog prostornog resursa u svrhu razvoja i unapređenja za nove turističke sadržaje, kulturne scene i programa mladih/za mlade. Postavljeni inovativni kulturni model namijenjen širokoj publici i korisnicima predstavlja veliki doprinos cijeloj regiji te je mogući primjer modela za razvoj sličnih centara i njihovo umrežavanje na programskoj i organizacijskoj razini.

X