performans vizualni

Javno čitanje Strategije grada Splita 2015-2025 (2015)

Performans naziva „Javno čitanje Strategije grada Splita 2015-2025“ sastoji se od uvodnog umjetnikovog predstavljanja koncepcije i ciljeva performansa,a potom i iščitavanja 254 stranice pri čemu je performans participativnog karaktera.

Autori