izložba

Izložba plakata (2003)

Ilićeva recentna dizajnerska produkcija funkcionira u svijetu masovne tehnokulture, globalizirane i popularizirane barem od kraja prošlog desetljeća, koja je neumitno zapljusnula, ako ne i “potopila”, i našu ubavu obalu. No i u Ilićevim stripovskim i dizajnerskim ranim radovima bilo je oštrovido i dalekometno koncipiranih, a i surovo precizno  iscrtanih znakova “kolapsa” tradicionalnog “staromedijskog” crtačkog posredovanja priče o Svijetu.

Autori