vizualni

deEvolucija (2014)

deEvolucija

Latinski prefiks –de označava odstranjivanje prvobitnoga značenja riječi uz koju stoji i upućuje na njezinu značenjsku opreku. Ako evolucija označava postepeni razvitak u prirodi i društvu, „postupni prijelaz iz jednog stanja u drugo“ (HEJ, vidi: evolucija), pojam deEvolucije insinuira nešto tome oprečno. Negira li deEvolucija činjenicu da je prijelaz iz jednog stanja u drugo postupan ili se želi reći da prijelaz uopće ne postoji? Ako je evolucija napredak i razvitak, deEvolucija bi trebala biti kretanje unatrag. Je li ono pozitivno ili negativno? Prihvati li se evolucijski proces kao znanstvenu činjenicu, moramo se složiti da isti taj proces zbog svoje nužnosti ne može biti ni

pozitivan ni negativan. Isto je i s deEvolucijskim procesom. Ono što je nužno ne može biti promatrano kroz kategorije POZITIVNO i NEGATIVNO. Čitatelju! Dozvoljeno ti je izabrati između dvije ponuđene opcije: a) deEvolucija je propitivanje čovjekova nazadovanja (kakvog? moralnoga, fizičkoga, psihološkoga, društvenoga?) b) deEvolucija je potraga za istinskom čovjekovom esencijom koja se u procesu napretka i razvitka zatrla; deGENERIRALA.

„Nema prijelaznih oblika … Tvrdi se o sve većem razvoju bića. Nedostaje svaki temelj. Svaki tip ima svoju granicu: nad nju nema razvoja. Dotle pak apsolutna pravilnost. Sveukupni moj nazor. – Prvi stavak: čovjek kao rod nije u napretku. Dopire se doduše do viših tipova, ali se oni ne održavaju. Razina roda ne povisuje se.

(Friedrich Nietzsche)

Radovi na izložbi

GRB, trokanalna video instalacija/ projekcija, 2013. Konflikt 2, računalna/video instalacija na devet monitora 2010/14. Blank TV, video, 16min, 2014. Tajkun, video, 6:30min, 2012. S.M.A.K. Gent, videoprojekcija, 2010. Skrovište za žohare, offset-print, 60x60cm, 2013. Bn., dva crna offset-printa, 37x37cm, 2014.

Autori